Hyvät työtavat

Tietokonetta käyttää työssä säännöllisesti kaksi kolmasosaa työssäkäyvistä suomalaisista. Tietokoneella työskennellään keskimäärin 5-20 tuntia viikossa. Aktiivisimmat tietokoneella työskentelevät viettävät tietokoneen äärellä yhteensä jopa 70-80 tuntia viikossa. Nuoret käyttävät tietotekniikkaa enemmän kuin vanhemmat, mutta erot tasoittuvat jatkuvasti. Väestön tietotekniikkavalmiudet paranevat, kun nuoret atk-taidot hallitseva ikäryhmä saavuttaa työiän. Tietotekniikan käyttö lisääntyy ja monipuolistuu jatkuvasti työssä sekä vapaa-ajalla. Sähköpostin ja internetin käyttö kuuluu lähes kaikkien ammattiryhmien työtehtäviin. Vaikka tietotekniikan käyttö on edennyt huimasti, itse työvälineet ja työtilat ovat säilyneet hyvin samankaltaisina.

Moni tietokoneella työskentelevä kokee työpäivän jälkeen epämukavuutta ja rasittuneisuutta. Tuntemukset ovat ohimeneviä ja helpottavat vapaa-ajalla. Moni epämukava tunne voidaan välttää tai siihen voi saada helpotusta parantamalla työoloja, kalusteiden sijoittelulla, henkilökohtaisella työpisteellä, ergonomian huomioinnilla, tauotuksella ja työtapoja muuttamalla.

Työssä on vältettävä ajattelutapaa "mitä enemmän sen parempi" tai "mitä nopeammin sen parempi". Tietokoneet ja netti tarjoavat jatkuvan mahdollisuuden tiedon hakuun, uteliaisuuden tyydyttämiseen, viestintään, sekä työskentelyyn ilman viivytyksiä rajattomasti. Työkyvyn ylläpitämiseksi ja luovuuden säilyttämiseksi on tärkeää säädellä työmäärää ja jaksottaa työtä. Työssä jaksamista edistää työn vaihtelevuus ja tarpeeksi vaativa työ.

Vaikka nuoremmat työntekijät käyttävät tietotekniikkaa keskimäärin vanhempia aktiivisemmin, ei ikä ole este. Nuorten ja ikääntyvämmän väestön vahvuuksia tulisi yhdistää täydentämällä, ei kilpailemalla. Eri-ikäiset työntekijät voivat jakaa erilaista tietotaitoa toisilleen. ’

Ennaltaehkäisy

Tehokkaimmin haitallista työkuormaa toimistotyössä työntekijä ehkäisee ja vähentää omalla toiminnallaan. Monipuolisesti säädettävät työtuolit tai pöydät eivät pidä terveyttä yllä, ellei niiden ominaisuuksia käytetä. Oma kouluttautuminen kannattaa aloittaa tutustumalla omiin kalusteisiin.

Toimistotyöläiset istuvat usein työpöydän äärellä tuntikausia liikkumatta. Liikuntaelimistö kuitenkin kaipaa liikettä. Tietokonetyöstä kannattaa ottaa taukoa tekemällä hetken muita töitä. Työpäivä kannattaa jaksottaa ja pitää useita viiden-kymmenen minuutin taukoja yhden pitkän tauon sijaan.

Ihminen viettää elämästään niin pitkän ajan töissä, ettei hyvinvointi siellä ole merkityksetön asia. Suurin osa hyvästä työilmapiiristä ei aiheudu palkankorotuksista, asemasta tai urakehityksestä. Kyse on ihan muunlaisista asioista. Hyvä työyhteisö ja viihtyvyys ovat merkittävin asia työhyvinvointia mitatessa. Hyvän työilmapiiri välittyy jopa asiakkaille asti. Vaikka hyvään työilmapiiriin pystyy vaikuttamaan kohtuullisen helposti, miksi niin moni työpaikka jättää sen huomioimatta? Ehkä kyse on piittaamattomuudesta tai kykenemättömyydestä. Hyvä työilmapiiri vaatii hyvää yhteishenkiä. Ajatusta siitä, että teemme yhdessä, eikä kukaan ole toista arvokkaampi vaan olemme samanarvoisia.

Moni asiakas valitsee asioinnin kohteeksi yrityksen, jossa on hyvä fiilis ja palvelu.