Toimistojen ympäristöystävällisyys

Tänä päivänä ihmiset ja yrityksen ovat tulleet entistä kiinnostuneimmaksi ympäristöystävällisyydestä, kierrätyksestä ja vihreästä ajattelusta. Yhä useampi toimisto on muuttanut toimintatapojaan ekologisempaan suuntaan. Ympäristö otetaan huomioon koko ajan enemmän ja enemmän.

Toimistoissa syntyvistä jätteistä suurin osa, 80-90% on paperia. Yksi toimistotyöntekijä ottaa vuodessa keskimäärin 7000 kopiota ja käyttää 60kg paperia. Jos työntekijän työmatka on viisi kilometriä, vaihtamalla oman auton polkupyörään hän säästää työmatkakuluissa 500e vuodessa. Polkupyöräilyn valitseminen vähentää hänen hiilidioksidipäästöjään 0,7 tonnia vuodessa. Yhdessä käsipyyherullassa on 40 metriä pyyhettä. Yhteen rullaan kuivaa kädet 200 kertaa. Käsipyyherullan voi pestä 100 kertaa. Vertailuissa huomataan suomalaisen kuluttavan huomattavan paljon paperia. Islantilaiset kuluttavat paperia kaksi kertaa vähemmän verrattuna suomalaisiin. Intialaisiin verrattuna suomalainen käyttää paperia yli kymmenen kertaa enemmän.

Toimistotyöntekijä viettää keskimäärin kolmasosan valveillaoloajastaan toimistolla. Tuona aikana käytetään sähkö, lämmitystä, vettä, syödään, liikutaan, kulutaan hurjasti paperia ja tehdään hankintoja. Ei siis voi sanoa, että olisi yhdentekevää millaisia valintoja toimistoissa tehdään ympäristöä ajatellen.

Green Office

WWF eli kansainvälinen ympäristöjärjestö on luonut Green Office ympäristöjärjestelmän, joka ohjaa yrityksiä ja ihmisiä tekemään vastuullisia valintoja, hankintoja sekä käyttäytymään tiedostavasti mahdollistaen hankintojen pitkän elinkaaren. Green Office järjestelmän avulla hiilijalanjälki pienene, säästetään kustannuksissa ja lisätään yhteisöllisyyttä työpaikalla. Työyhteisön toiminta vaikuttaa ympäristöön ja yritys kantaa vastuun. Yrityksen ja työyhteisön yhteisillä valinnoilla on mahdollisuus hidastaa ilmastonmuutosta, olla tuhlaamatta luonnonvaroja ja kehittää kestäviä elintapoja. Ympäristöystävällisiä tekoja tehdäkseen on ymmärrettävä kokonaisuuden merkitys. Kaiken voi aloittaa työmatkoista. Joukkoliikenne on yksityisautoilua parempi vaihtoehto ilmaston kannalta. Yrityksen käyttämällä lämpö- ja sähköenergialla on merkitystä, hankintoja tulee miettiä laajasti ja tehdä tiedostavia valintoja.

Arkitottumuksia muuttamalla saadaan pienillä valinnoilla aikaan suuria muutoksia. On hyvä aloittaa, vaikka luopumalla kertakäyttöisyydestä. Unohdetaan kertakäyttömukit, käsipyyhepaperit, eikä tulosteta turhaan.

Green Office verkosto säästi vuonna 2015 20-miljoonaa A4-paperiarkkia pelkästään tiedostavilla valinnoilla. Tuo määrä paperia olisi pinottuna kaksi kilometriä korkea pinkka. Aika huima säästö. Tämä herättää mielikuvan siitä, paljonko paperia käytetään jos tiedostavalla ajattelulla saadaan aikaiseksi tuollaisia määriä.

Wwf:n Green Office verkosto vaikuttaa yli 80 000 työntekijän työpäivään. Suomessa on mukana 143 organisaatiota, joilla on 382 toimistoa. Osallistumalla verkostoon Wwf Green ofice opastaa työpaikan toimimaan ympäristövastuullisesti. Yritys saa tiedot nykytilanteesta sekä ohjeet, miten kehittää asioita ja toimintatapoja kohti vihreämpää toimistoa. Yrityksen tulee sitoutua käyttämään luonnonvaroja viisaasti ja suojelemaan luontoa omilla valinnoillaan. Koske elämme jatkuvasti kilpaillen toistemme kanssa, on vastuullisuus tärkeä valtti yritykselle.

Yrityksissä on lukuisia ympäristöasioita, joihin voi kiinnittää huomiota

Logistiikka. Vältetään turhia kuljetuksia ja poistetaan välivarastot, suunnitellaan ajoreitit järkevästi, suositaan vähäpäästöisiä liikennevälineitä, tehdään yhteistyötä muiden alueen kuljetusyritysten kanssa, kuljetetaan täysiä kuormia vajaiden sijaan, ajetaan taloudellisesti.

Hankinnat. Tehdään ympäristöystävällisiä hankintoja, suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita sekä raaka-aineita.

Energian ja veden käyttö. Seurataan kulutusta ja sen muutoksia vuosittain, kiinnitetään huomiota laitteisiin, jotka vievät eniten energiaa, tehdään energiasäästösuunnitelma, ilmastoinnin säätäminen ja säännöllinen huolto, otetaan ilmastoinninlämpö talteen, tehdään tuotantoprosesseista mahdollisimman kannattavia, sammutetaan valot käytön jälkeen, korjataan vuotavat hanat, vältetään turhaa veden käyttämistä, suositaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Jätteiden kuljetus ja lajittelu. Pyritään vähentämään syntyvää jätettä, hyödynnetään ja kierrätetään jätteet, lajitellaan jätteet ja huolehditaan tarvittavasta ohjeistuksesta, seurataan vuosittain jätemääriä ja siitä aiheutuvia kustannuksia, tyhjennetään jäteastiat täysinä, noudatetaan ongelmajätteisiin liittyvää lainsäädäntöä.

Matkustus. Käytetään mahdollisuuksien mukaan videoneuvotteluja matkustamisen sijaan, valitaan vähäpäästöiset liikennevälineet, suositaan joukkoliikennettä.

Toimistotyöskentely. Otetaan käyttöön sähköiset tilaukset sekä laskut, säästetään paperia ja muuta materiaalia, tulostetaan kaksipuoleisesti, lajitellaan toimiston jätteet, valitan wc-tiloihin käsipyyherullat käsipyyhepaperin sijaan.

Henkilöstö. Palkitaan työntekijöitä aineettomilla lahjoilla tai palveluilla, kannustetaan julkisten käyttöä työmatkaliikenteessä esimerkiksi joukkoliikennelipulla, opastetaan työntekijöitä huomioimaan ympäristöasioita, kannustetaan suosimaan kasvisruokaa ja lähiruokaa.

Vihreä toimistoa tavoitellessa on aloitettava jostakin. Pienetkin muutokset ovat isojen alku.